Nhà đầu tư mua phần vốn góp

Dịch vụ thực hiện giấy phép - Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp trong công ty sẵn có

Thời gian 30 ngày làm việc ( khoảng 1 tháng).

Hotline 247: 090.929.7944 -Tư vấn miễn phí 

Khách hàng cần chuẩn bị :

+ Hộ chiếu sao y của nhà đầu tư không quá 3 tháng (3 bản)

+ Giấy phép kinh doanh công ty nhà đầu tư dự định mua lại phần vốn góp

+ Số % vốn góp nhà đầu tư muốn mua lại.

Tư vấn Lê Dương- Thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Thực hiện soạn hồ sơ Xin chủ trương đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài nộp tại phòng đăng ký đầu tư nước ngoài  ==> Sau 15 ngày làm việc (3 tuần) có kết quả => Sau khi được chấp thuận chủ trương của nhà đầu tư, thực hiện Bước 2.

Bước 2: Thực hiện soạn hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh Doanh trong nước ==> Sau 5 ngày làm việc (1 tuần) có kết quả nhận giấy phép đầu tư có tên nhà đầu tư nước ngoài trên giấy phép.

Sau khi nhận giấy phép nhà đầu tư mua lại phần vốn góp, Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài đứng tên hoạt động bình thường như Doanh nghiệp trong nước, Thực hiện báo cáo kiểm tooán cuối năm. 

 

Tư vấn Lê Dương - Chuyên thực hiện giấy phép nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp trong công ty đã có sẵn, thời gian 30 ngày (1 tháng). Cam kết ra hoàn tất giấy phép mới thu phí. Riêng đối với ngành chuyên về sản xuất như may mặc quần áo, balo, túi xách... nhà đầu tư được mua lại 100% vốn góp , nhà đầu tư đứng tên trên giấy phép, đặc biệt  thường xuyên thực hiện cho các nhà đầu tư đến từ Taiwan, Trung Quốc, Hàn Quốc,Malaysia,Indonesia... 

Tư vấn tận tình các thủ tục pháp lý cho Nhà đầu tư nước ngoài qua 

Hotline 247: 0909 29 79 44 -  Tư vấn miễn phí 

Tư vấn Lê Dương Đồng hành cùng Doanh Nghiệp

Sản phẩm cùng danh mục

Liên hệ